Livekamera (Chrome)

Direktelink: http://test:test1234@193.90.183.136:1080/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1

Gå inn på linken om du bruker Chrome og trykk tilbakeknappen så virker det.. Ja, jeg vet…